7. RAZRED

11.teden: 1. 6. – 5. 6. 2020

7. C
Slovenščina 1. 6. Datoteka 2. 6. Datoteka
Dopolnilni pouk
Matematika  
Angleščina Datoteka
Geografija
Zgodovina 1. 6. Datoteka
DKE 2. 6. Datoteka
Naravoslovlje Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost 
Likovna umetnost 1. 6. Datoteka
Šport-Fantje 1. 6. Datoteka
Šport-Dekleta 1. 6. Datoteka
Literarni klub 1. 6. Datoteka
Nemščina Datoteka

Razredna ura
SPH 

Filmska vzgoja
Šport za sprostitev 

 

7. D
Slovenščina 1. 6. Datoteka
Matematika 
Angleščina Datoteka
Geografija 2. 6. Datoteka
Zgodovina 1. 6. Datoteka
DKE 
Naravoslovlje Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost 
Šport-Fantje 
Šport-Dekleta 1. 6. Datoteka
Literarni klub 1. 6. Datoteka
Nemščina Datoteka

Razredna ura
Filmska vzgoja
Šport za sprostitev 

10.teden: 25. 5. – 29. 5. 2020

7. C
ZOOM urnik Datoteka
Naravoslovni dan 26. 5. Datoteka
Slovenščina 25. 5. Datoteka 27. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka
Dopolnilni pouk 26. 5. Datoteka
Matematika  Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 27. 5. Datoteka 29. 5. Datoteka
Zgodovina 25. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka
DKE 27. 5. Datoteka
Naravoslovlje 25. 5. Datoteka 27. 5. Datoteka 29. 5. Datoteka
Tehnika in tehnologija 
Glasbena umetnost 29. 5. Datoteka
Likovna umetnost 25. 5. Datoteka Datoteka 
Šport-Fantje 25. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka
Šport-Dekleta 25. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka
Literarni klub Datoteka 29. 5. Datoteka
Nemščina Datoteka

Razredna ura
SPH 

Ls1
Filmska vzgoja
Šport za sprostitev Datoteka

 

7. D
ZOOM urnik Datoteka
Naravoslovni dan 26. 5. Datoteka
Slovenščina 25. 5. Datoteka 27. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka 29. 5. Datoteka
Dopolnilni pouk 26. 5. Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 27. 5. Datoteka
Zgodovina 25. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka
DKE 27. 5. Datoteka
Naravoslovlje 25. 5. Datoteka 27. 5. Datoteka 29. 5. Datoteka
Tehnika in tehnologija 
Glasbena umetnost 29. 5. Datoteka
Likovna umetnost 28. 5. Datoteka
Šport-Fantje 25. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka
Šport-Dekleta 25. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka
Literarni klub Datoteka 29. 5. Datoteka
Nemščina Datoteka

Razredna ura
Ls1
Filmska vzgoja
Šport za sprostitev Datoteka

9.teden: 18. 5. – 22. 5. 2020

7. C
ZOOM urnik Datoteka
Športni dan 22. 5. Datoteka
Slovenščina 18. 5. Datoteka 19. 5. Datoteka 20. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka 
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka 
Geografija 20. 5. Datoteka
Zgodovina 18. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka
DKE 19. 5. Datoteka
Naravoslovlje 18. 5. Datoteka 20. 5. Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost 18. 5. Datoteka
Šport-Fantje 18. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka
Šport-Dekleta 18. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka
Literarni klub Datoteka
Nemščina Datoteka

Razredna ura Datoteka
SPH 19. 5. Datoteka

Ls1
Filmska vzgoja
Šport za sprostitev Datoteka
Dopolnilni pouk Angleščina 21. 5. Datoteka
Krpanovo gledališče
Mladinski pevski zbor Datoteka

 

7. D
ZOOM urnik Datoteka
Športni dan 22. 5. Datoteka 
Slovenščina 18. 5. Datoteka 20. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 19. 5. Datoteka 20. 5. Datoteka
Zgodovina 18. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka
DKE 20. 5. Datoteka
Naravoslovlje 18. 5. Datoteka 20. 5. Datoteka 
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost 21. 5. Datoteka
Šport-Fantje 18. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka
Šport-Dekleta 18. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka
Literarni klub Datoteka
Nemščina Datoteka

Razredna ura
Ls1
Filmska vzgoja
Šport za sprostitev Datoteka
Dopolnilni pouk Angleščina 21. 5. Datoteka
Krpanovo gledališče
Mladinski pevski zbor Datoteka

8.teden: 11. 5. – 15. 5. 2020

7. C
ZOOM urnik Datoteka
Tehniški dan 11. 5. Datoteka
Slovenščina 12. 5. Datoteka 13. 5. Datoteka 14. 5. Datoteka
Matematika Datoteka 
Angleščina Datoteka 
Geografija 13. 5. Datoteka 15. 5. Datoteka
Zgodovina 14. 5. Datoteka
DKE 12. 5. Datoteka
Naravoslovlje 13. 5. Datoteka 15. 5. Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka 
Glasbena umetnost
Likovna umetnost
Šport-Fantje 14. 5. Datoteka 
Šport-Dekleta 13. 5. Datoteka 14. 5. Datoteka
Literarni klub Datoteka
Nemščina Datoteka

Razredna ura Datoteka
Ls1
Filmska vzgoja
Šport za sprostitev
Dopolnilni pouk Angleščina
Krpanovo gledališče Datoteka

 

7. D
ZOOM urnik Datoteka
Tehniški dan 11. 5. Datoteka

Slovenščina 13. 5. Datoteka 14. 5. Datoteka 15. 5. Datoteka 
Matematika Datoteka 
Angleščina Datoteka
Geografija 12. 5. Datoteka 13. 5. Datoteka
Zgodovina 14. 5. Datoteka
DKE 13. 5.Datoteka  
Naravoslovlje 13. 5. Datoteka 15. 5. Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka 
Glasbena umetnost
Likovna umetnost 14. 5. Datoteka
Šport-Fantje 
Šport-Dekleta 13. 5. Datoteka 14. 5. Datoteka
Literarni klub Datoteka
Nemščina Datoteka

Razredna ura
SPH 12. 5. Datoteka
Ls1
Filmska vzgoja
Šport za sprostitev
Dopolnilni pouk Angleščina
Krpanovo gledališče Datoteka

7.teden: 4. 5. – 8. 5. 2020

7. C
ZOOM urnik Datoteka
Kulturni dan 7. 5. Datoteka
Slovenščina 4. 5. Datoteka 5. 5. Datoteka 6. 5. Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 6. 5. Datoteka 8. 5. Datoteka
Zgodovina 4. 5. Datoteka
DKE 5. 5. Datoteka
Naravoslovlje 4. 5. Datoteka 6. 5. Datoteka 8. 5. Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost 8. 5. Datoteka
Likovna umetnost Datoteka
Šport
Fantje 4. 5. Datoteka
Dekleta 4. 5.Datoteka
Literarni klub 4. 5. Datoteka
Nemščina Datoteka
Razredna ura Datoteka
SPH Datoteka
Ls1 Datoteka Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Šport za sprostitev 6. 5. Datoteka
Dopolnilni pouk Angleščina
Mladinski pevski zbor

 

7. D
ZOOM urnik Datoteka
Kulturni dan 7. 5. Datoteka

Slovenščina 4. 5. Datoteka 6. 5. Datoteka 8. 5. Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 5. 5. Datoteka 6. 5. Datoteka
Zgodovina 4. 5. Datoteka
DKE 6. 5. Datoteka
Naravoslovlje 4. 5. Datoteka 6. 5. Datoteka 8. 5.Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost 8. 5. Datoteka
Likovna umetnost
Šport
Fantje 4. 5. Datoteka
Dekleta 4. 5. Datoteka
Literarni klub 4. 5. Datoteka
Nemščina Datoteka
Razredna ura
Ls1 Datoteka Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Šport za sprostitev 6. 5. Datoteka
Dopolnilni pouk Angleščina
Mladinski pevski zbor

6.teden: 20. 4. – 24. 4. 2020

7. C
ZOOM urnik Datoteka
Športni dan 22. 4.
 Datoteka
Slovenščina 20. 4. Datoteka 21. 4. Datoteka 23. 4.Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 24. 4. Datoteka
Zgodovina 20. 4. Datoteka
DKE 21. 4. Datoteka
Naravoslovlje 20. 4. Datoteka 24. 4. Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost Datoteka
Likovna umetnost Datoteka
Šport
Fantje 20. 4. Datoteka 23. 4. Datoteka
Dekleta 20. 4. Datoteka 22. 4. Datoteka
Literarni klub Datoteka
Nemščina Datoteka
Razredna ura Datoteka
Ls1 Datoteka
Filmska vzgoja
Šport za sprostitev
Dopolnilni pouk Angleščina Datoteka
Mladinski pevski zbor

 

7. D
ZOOM urnik Datoteka
Športni dan 22. 4. Datoteka
Slovenščina 20. 4. Datoteka 23. 4. Datoteka24. 4.Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 23. 4. Datoteka
Zgodovina 20. 4. Datoteka
DKE
Naravoslovlje 20. 4. Datoteka 24. 4. Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost Datoteka
Likovna umetnost Datoteka
Šport
Fantje 20. 4. Datoteka 23. 4. Datoteka
Dekleta 20. 4. Datoteka 22. 4. Datoteka
Literarni klub Datoteka
SPH 21. 4. Datoteka
Nemščina Datoteka
Razredna ura
Ls1 Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Šport za sprostitev
Dopolnilni pouk Angleščina Datoteka
Mladinski pevski zbor

5.teden: 14. 4. – 17. 4. 2020

7. C
ZOOM urnik Datoteka
Slovenščina 14. 4. Datoteka 15. 4. Datoteka16. 4. Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 15. 4. Datoteka 17. 4. Datoteka
Zgodovina 16.4.Datoteka
DKE 14. 4. Datoteka
Naravoslovlje 15. 4.Datoteka 17. 4. Datoteka
Tehnika in tehnologija 14. 4. Datoteka
Glasbena umetnost Datoteka
Likovna umetnost
Šport
Fantje 16. 4. Datoteka
Dekleta 16. 4.Datoteka
Literarni klub
SPH Datoteka
Nemščina Datoteka
Razredna ura Datoteka
Ls1 Datoteka
Filmska vzgoja
Šport za sprostitev Datoteka
Dopolnilni pouk Angleščina Datoteka
Mladinski pevski zbor Datoteka

 

7. D
ZOOM urnik Datoteka
Slovenščina 15. 4. Datoteka 16. 4. Datoteka 17. 4. Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 14. 4. Datoteka 15. 4. Datoteka
Zgodovina 16. 4. Datoteka
DKE 15. 4. Datoteka
Naravoslovlje 15. 4. Datoteka 17. 4. Datoteka
Tehnika in tehnologija 14. 4. Datoteka
Glasbena umetnost Datoteka
Likovna umetnost Datoteka
Šport
Fantje 16. 4. Datoteka
Dekleta 16. 4. Datoteka
Literarni klub 
Nemščina Datoteka
Razredna ura
Ls1 Datoteka
Filmska vzgoja
Šport za sprostitev Datoteka
Dopolnilni pouk Angleščina Datoteka
Mladinski pevski zbor Datoteka

4.teden: 6. 4. – 10. 4. 2020

7. C
ZOOM urnik Datoteka
DAN ZDRAVJA 7. 4. Datoteka
Slovenščina 6. 4. Datoteka 8. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka 9. 4.Datoteka 10. 4.Datoteka
Geografija 8. 4. Datoteka 10.4.Datoteka
Zgodovina 6. 4. Datoteka 9.4.Datoteka  
DKE
Naravoslovlje 6. 4. Datoteka 8. 4. Datoteka 10. 4. Datoteka
Tehnika in tehnologija
Glasbena umetnost
Likovna umetnost Datoteka
Šport
Fantje  6. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka
Dekleta 6. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka
Literarni klub 6. 4. Datoteka 
Nemščina  Datoteka 8. 4. Datoteka

Razredna ura Datoteka
Ls1 Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Šport za sprostitev
Dopolnilni pouk – Angleščina Datoteka

 

7. D
ZOOM urnik Datoteka
DAN ZDRAVJA 7. 4. Datoteka
Slovenščina 6. 4. Datoteka 8. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka 10. 4. Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka 8. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka 10. 4. Datoteka
Geografija 8. 4. Datoteka
Zgodovina 6. 4. Datoteka 9.4.Datoteka
DKE 8. 4. Datoteka
Naravoslovlje 6. 4. Datoteka 8. 4. Datoteka 10. 4. Datoteka
Tehnika in tehnologija
Glasbena umetnost
Likovna umetnost Datoteka
Šport
Fantje 6. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka
Dekleta 6. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka
Literarni klub Datoteka 
Nemščina  Datoteka 8. 4. Datoteka

Razredna ura
Ls1 Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Šport za sprostitev
Dopolnilni pouk – Angleščina Datoteka

2.teden: 23. 3. – 27. 3. 2020

7. c 7. d
Slovenščina Datoteka Datoteka Datoteka Datoteka Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka Datoteka Datoteka Datoteka
Geografija Datoteka
Zgodovina Datoteka Datoteka
DKE Datoteka
Naravoslovlje  Datoteka Datoteka Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost Datoteka Datoteka
Šport Datoteka Datoteka
Fantje 
Dekleta Datoteka Datoteka
Literarni klub Datoteka
Nemščina Datoteka

Razredna ura Datoteka
Ls1 Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Slovenščina Datoteka   Datoteka Datoteka Datoteka
MatematikaDatoteka
Angleščina  Datoteka Datoteka Datoteka Datoteka
Geografija Datoteka
Zgodovina Datoteka Datoteka
DKE Datoteka
Naravoslovlje Datoteka Datoteka Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost Datoteka Datoteka
Šport Datoteka Datoteka
Fantje Datoteka 
Dekleta Datoteka
Literarni klub Datoteka
Nemščina Datoteka
SPH Datoteka

Razredna ura  Datoteka
Ls1 Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka

3.teden: 30. 3. – 3. 4. 2020

7. c
Slovenščina 30. 3. Datoteka 31. 3. Datoteka 1. 4. Datoteka 2. 4. Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina 30. 3. Datoteka 31. 3.Datoteka 1. 4.Datoteka 2. 4. Datoteka
Geografija 31. 3.Datoteka 1. 4. Datoteka
Zgodovina 30. 3. Datoteka 2. 4. Datoteka
DKE 31. 3.Datoteka
Naravoslovlje 30. 3. Datoteka 1. 4.Datoteka 3. 4. Datoteka
Tehnika in tehnologija 31. 3. Datoteka
Glasbena umetnost 3. 4. Datoteka
Likovna umetnost 30. 3. Datoteka
Šport
Fantje 30. 3. Datoteka 2. 4. Datoteka
Dekleta 30. 3. Datoteka 2. 4.Datoteka
Literarni klub Datoteka
Nemščina Datoteka 1.4.Datoteka 

Razredna ura Datoteka
Ls1 3. 4. Datoteka
Filmska vzgoja
Šport za sprostitev Datoteka

7. d
Slovenščina 30. 3. Datoteka 1. 4. Datoteka 2. 4. Datoteka 3. 4. Datoteka
MatematikaDatoteka
Angleščina 30. 3. Datoteka 31. 3. Datoteka1. 4.Datoteka 2. 4. Datoteka
Geografija 31. 3. Datoteka 1. 4. Datoteka
Zgodovina 30. 3. Datoteka 2. 4. Datoteka
DKE 1. 4. Datoteka
Naravoslovlje 30. 3. Datoteka 1. 4. Datoteka 3. 4. Datoteka
Tehnika in tehnologija 31. 3. Datoteka
Glasbena umetnost 3. 4. Datoteka
Likovna umetnost 2. 4. Datoteka
Šport
Fantje 30. 3. Datoteka 2. 4. Datoteka
Dekleta 30. 3. Datoteka 2. 4. Datoteka
Literarni klub Datoteka
Nemščina Datoteka 1.4. Datoteka
SPH

Razredna ura
Ls1 3. 4. Datoteka
Filmska vzgoja
Šport za sprostitev Datoteka

(Visited 9.083 times, 1 visits today)

komentarjev 5

 1. Dejan pravi:

  Pozdravljeni, predlagam da namesto datoteka napišete dan ko je bila datoteka objavljena na splet ali za katero uro gre npr. MAT26_3-3h na ta način bi bilo nam staršem veliko lažja spremljava. Sam sem namreč že 5x pregledal enake datoteke. Prav tako razmislite o popolnoma enakem in usklajenem poimenovanju datotek, saj je nam potem veliko lažja spremljava kaj smo že naredili in kaj ne.
  Hvala za razumevanje in lep pozdrav

 2. Dejan pravi:

  Spoštovani, pozdravljan delo na domu in ohranjanje “kondicije”, vendar pa vsaj kolikor se pogovarjam s starši, mislim da pri večini prevladuje mnenje, da je hitrost jemanja novih snovi in količina le te preobsežna za naše “znanje in sposobnosti”. Sam sem pedagog in smatram da imam normalno intelektualno sposobnega otroka vendar komaj dohajava oz. ne dohajava več. Si ne predstavljam kako lahko to dohaja nekdo, ki ni pedagog, nima računalnika oz. printerja in čigar otrok pač ne razume vsako stvar takoj. Naprošam učitelje da se dajo v vlogo 11 letnika, ki se sam uči ali ga uči starš ki ni učitelj ampak brez podcenjevanja katerega koli poklica je mesar/mehanik/šofer. Mislim da nam bo vsem lažje in z manj stresa če se tempo malenkost upočasni. Z dobrimi nameni, Dejan Kopasić

  • Azemina Kovačevič pravi:

   Pozdravljeni,
   z g. Dejanom se v popolnosti strinjam. Včeraj sem namreč morala v službo in je Dino imel kar precej težav, da bi sam sledil snovi, zato danes že cel dan delava, da bi nadoknadil zamujeno od ponedeljka in torka. lp, Azemina Kovačevič

 3. Jasna M pravi:

  Pozdravljeni,

  Tudi jaz se strinjam z Dejanom. Računajte pa tudi na to da nekateri, kjub trenutnim razmeram, še vedno hodimo v službo in z otrokoma lahko delam šele popoldne. Niso vsi otroci nadarjeni, da novo snov sami predelelajo in še naredijo vso domačo nalogo. Najbolj pa so me zmotili komentarji ob posamezni dnevni nalogi angleščine”v kolikor naloge do jutri ne boste poslali bom v easistenta označila da naloga ni opravljena” a se hecate? A to je motivacija za delo v popolnoma neznanih okoliščinah?
  Zato se pridružujem prošnji Dejana, da se tempo malo upočasni. In prosim brez dodatnih pritiskov, ker nobenemu ne koristijo, kvečjemu obratno.

  hvala

  Lep pozdrav
  Maučec Jasna

 4. Indira pravi:

  Pozdravljeni.
  Tudi jaz se strinjam z Dejanom in Jasno mene je tudi to za anglescino zmotilo za naloge da bojo kr oznacene da niso narejene halooo…
  Pa res je prevec tega vsega skupi. Namesto da so takoj to aplikacijo ZOOM vklopili in z otroci imelk pouk bi bilo zelo lazje in otrokom in nam starsem. Upam da se to kmalu konca ta grozna izolacija…
  Lepo vas pozdravljam ostanite zdravi.
  Indira Dizdarević

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja