8. RAZRED

11.teden: 1. 6. – 5. 6. 2020

8. A
Slovenščina-Čebele 1. 6. Datoteka 2. 6. Datoteka
Slovenščina-Mravlje 1. 6. Datoteka 2. 6. Datoteka
Slovenščina-Veverice 2. 6. Datoteka

Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 

Zgodovina 1. 6. Datoteka
DKE 
Biologija 1. 6. Datoteka
Kemija Datoteka
Fizika  Datoteka 
Tehnika in tehnologija 
Glasbena umetnost 
Likovna umetnost
Šport –Fantje   
Šport-Dekleta 2. 6. Datoteka
Razredna ura Datoteka
Literarni klub 1. 6. Datoteka
Nemščina 
Poskusi v kemiji 
Filmska vzgoja
Šport za zdravje Datoteka

 

8. B
Slovenščina-Čebele 1. 6. Datoteka 2. 6. Datoteka
Slovenščina-Mravlje 1. 6. Datoteka 2. 6. Datoteka
Slovenščina-Veverice 2. 6. Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 

Zgodovina 1. 6. Datoteka
DKE 2. 6. Datoteka
Biologija  
Kemija 
Fizika 
Tehnika in tehnologija
Glasbena umetnost 
Likovna umetnost 1. 6. Datoteka
Šport –Fantje 
Šport-Dekleta 2. 6. Datoteka
Razredna ura  

Nemščina Datoteka
Poskusi v kemiji 
Filmska vzgoja
Šport za zdravje Datoteka

10.teden: 25. 5. – 29. 5. 2020

8. A
ZOOM urnik Datoteka
Naravoslovni dan 26. 5. Datoteka
Slovenščina-Čebele 25. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka
Slovenščina-Mravlje 25. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka 29. 5. Datoteka 
Slovenščina-Veverice 27. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka 29. 5. Datoteka

Dopolnilni pouk – SLJ
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 

Zgodovina 25. 5. Datoteka 29. 5. Datoteka
DKE 27. 5. Datoteka
Biologija 25. 5. Datoteka
Kemija 25. 5. Datoteka 27. 5. Datoteka
Fizika  Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost 
Likovna umetnost 28. 5. Datoteka
Šport –Fantje 27. 5. Datoteka 28. 5.Datoteka  
Šport-Dekleta 28. 5. Datoteka
Razredna ura Datoteka
Literarni klub Datoteka 29. 5. Datoteka
Nemščina Datoteka
Poskusi v kemiji 
Filmska vzgoja
Šport za zdravje Datoteka

 

8. B
ZOOM urnik Datoteka
Naravoslovni dan 26. 5. Datoteka
Slovenščina-Čebele 25. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka

Slovenščina-Mravlje 25. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka 29. 5. Datoteka 
Slovenščina-Veverice 27. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka 29. 5. Datoteka
Dopolnilni pouk – SLJ
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 25.5 . Datoteka

Zgodovina  25. 5. Datoteka 27. 5. Datoteka
DKE 
Biologija  
Kemija 27. 5. Datoteka 28. 5. Datoteka
Fizika Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost 29. 5. Datoteka
Likovna umetnost 25. 5. Datoteka Datoteka 
Šport –Fantje 27. 5. Datoteka
Šport-Dekleta 28. 5. Datoteka
Razredna ura  

Nemščina Datoteka
Poskusi v kemiji 
Filmska vzgoja
Šport za zdravje Datoteka

9.teden: 18. 5. – 22. 5. 2020

8. A
ZOOM urnik Datoteka
Športni dan 22. 5. Datoteka
Slovenščina-Čebele 18. 5. Datoteka 19. 5.Datoteka 21. 5. Datoteka
Slovenščina-Mravlje 18. 5. Datoteka 19. 5. Datoteka
Slovenščina-Veverice 19. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka

Dopolnilni pouk – SLJ
Matematika  Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija Datoteka

Zgodovina 18. 5. Datoteka
DKE 20. 5. Datoteka
Biologija 
Kemija 18. 5. Datoteka 20. 5. Datoteka
Fizika  Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost 20. 5. Datoteka
Likovna umetnost 21. 5. Datoteka
Šport –Fantje 20. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka
Šport-Dekleta 19. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka
Razredna ura Datoteka
Literarni klub Datoteka
Nemščina 
Poskusi v kemiji 
Ls2 
Filmska vzgoja
Šport za zdravje 18. 5. Datoteka
Mladinski pevski zbor Datoteka

 

8. B
ZOOM urnik Datoteka
Športni dan 22. 5. Datoteka
Slovenščina-Čebele 18. 5. Datoteka 19. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka

Slovenščina-Mravlje 18. 5. Datoteka 19. 5. Datoteka
Slovenščina-Veverice 19. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka
Dopolnilni pouk – SLJ
Matematika Datoteka 
Angleščina Datoteka
Geografija 

Zgodovina 18. 5. Datoteka 20. 5. Datoteka
DKE 19. 5. Datoteka
Biologija 18. 5. Datoteka 
Kemija 20. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka
Fizika Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost 
Likovna umetnost 18. 5. Datoteka
Šport –Fantje 18. 5. Datoteka 19. 5. Datoteka 20. 5. Datoteka
Šport-Dekleta 19. 5. Datoteka 21. 5. Datoteka
Razredna ura  

Nemščina Datoteka
Poskusi v kemiji 
Ls2 
Filmska vzgoja
Šport za zdravje 18. 5. Datoteka
Mladinski pevski zbor Datoteka

8.teden: 11. 5. – 15. 5. 2020

8. A
ZOOM urnik Datoteka
Tehniški dan 11. 5. Datoteka 
Slovenščina-Čebele 12. 5. Datoteka 14. 5. Datoteka 
Slovenščina-Mravlje 12. 5. Datoteka 14. 5. Datoteka 15. 5. Datoteka
Slovenščina-Veverice 12. 5.  Datoteka 13. 5. Datoteka 14. 5.  Datoteka 15. 5. Datoteka

Dopolnilni pouk – SLJ Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 15. 5. Datoteka

Zgodovina 15. 5. Datoteka
DKE 13.5 . Datoteka
Biologija
Kemija 13. 5. Datoteka
Fizika  Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost 
Likovna umetnost 14. 5. Datoteka 
Šport –Fantje 13. 5. Datoteka 14. 5. Datoteka
Šport-Dekleta 12. 5. Datoteka 14.5. Datoteka
Razredna ura Datoteka
Literarni klub Datoteka
Nemščina 
Poskusi v kemiji Datoteka
Ls2 
Filmska vzgoja
Šport za zdravje
Mladinski pevski zbor 

 

8. B
ZOOM urnik Datoteka
Tehniški dan 11. 5. Datoteka 

Slovenščina-Čebele 12. 5. Datoteka 14. 5. Datoteka 
Slovenščina-Mravlje 12. 5.  Datoteka 14.5. Datoteka 15.5. Datoteka 
Slovenščina-Veverice 12. 5. Datoteka 13. 5. Datoteka 14. 5. Datoteka 15. 5. Datoteka
Dopolnilni pouk – SLJ Datoteka
Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 15. 5. Datoteka

Zgodovina 13. 5. Datoteka
DKE 12. 5. Datoteka
Biologija 15. 5. Datoteka
Kemija 13. 5. Datoteka 14. 5. Datoteka
Fizika Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost 
Likovna umetnost 
Šport –Fantje 12. 5. Datoteka 13. 5. Datoteka
Šport-Dekleta 12. 5. Datoteka 14. 5. Datoteka
Razredna ura  Datoteka

Nemščina 15. 5. Datoteka
Poskusi v kemiji Datoteka
Ls2 
Filmska vzgoja
Šport za zdravje
Mladinski pevski zbor 

7.teden: 4. 5. – 8. 5. 2020

8. A
ZOOM urnik Datoteka
Kulturni dan 7. 5. Datoteka
Slovenščina
Čebele 4. 5. Datoteka 5. 5. Datoteka
Mravlje 4. 5. Datoteka 5. 5. Datoteka 8. 5.Datoteka  
Veverice 5. 5. Datoteka 8. 5. Datoteka 

Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 4. 5. Datoteka 8. 5. Datoteka

Zgodovina  4. 5. Datoteka 8. 5. Datoteka
DKE  6. 5. Datoteka
Biologija 8. 5. Datoteka
Kemija 4. 5. Datoteka 6. 5. Datoteka
Fizika  Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost 8. 5. Datoteka
Likovna umetnost 
Šport  
Fantje 6. 5. Datoteka

Dekleta 5. 5. Datoteka
Razredna ura Datoteka
Literarni klub Datoteka

Nemščina Datoteka
Poskusi v kemiji 
Ls2  Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Šport za zdravje 4. 5. Datoteka
Mladinski pevski zbor 

 

8. B
ZOOM urnik Datoteka
Kulturni dan 7. 5. Datoteka

Slovenščina
Čebele 4. 5. Datoteka 5. 5. Datoteka
Mravlje 4. 5. Datoteka 5. 5. Datoteka 8. 5. Datoteka 
Veverice 5. 5. Datoteka 8. 5. Datoteka 

Matematika Datoteka
Angleščina Datoteka
Geografija 8. 5. Datoteka

Zgodovina 4. 5. Datoteka 6. 5. Datoteka
DKE 5. 5. Datoteka
Biologija 4. 5. Datoteka 8. 5. Datoteka
Kemija 6. 5. Datoteka
Fizika Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost 8. 5. Datoteka
Likovna umetnost Datoteka
Šport  
Fantje 5. 5. Datoteka 6. 5. Datoteka

Dekleta 5. 5. Datoteka
Razredna ura  Datoteka

Nemščina Datoteka
Poskusi v kemiji 
Ls2 Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Šport za zdravje 4. 5. Datoteka
Mladinski pevski zbor 

6.teden: 20. 4. – 24. 4. 2020

8. A
ZOOM urnik Datoteka
Športni dan 22. 4. 
Datoteka
Slovenščina
Čebele 20. 4. Datoteka 21. 4.Datoteka 23. 4.Datoteka 
Mravlje 20. 4. Datoteka 21. 4. Datoteka 23. 4. Datoteka 24. 4.Datoteka 
Veverice 21. 4. Datoteka 23. 4. Datoteka 24. 4. Datoteka

Dopolnilni pouk – Slovenščina
MatematikaDatoteka   
Angleščina Datoteka
Geografija 24. 4. Datoteka

Zgodovina  20. 4. Datoteka 24. 4. Datoteka
DKE  
Biologija 20. 4. Datoteka 24. 4. Datoteka
Kemija 20. 4. Datoteka
Fizika  Datoteka
Tehnika in tehnologija 
Glasbena umetnost
Likovna umetnost Datoteka
Šport  
Fantje 22. 4. Datoteka

Dekleta 21. 4. Datoteka 23. 4. Datoteka
Razredna ura 
Literarni klub Datoteka

Nemščina 
Poskusi v kemiji 23. 4. Datoteka
Ls2  Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Šport za zdravje Datoteka
Mladinski pevski zbor 

 

8. B
ZOOM urnik Datoteka
Športni dan 22. 4. Datoteka
Slovenščina
Čebele 20. 4. Datoteka 21. 4.Datoteka 23. 4. Datoteka
Mravlje 20. 4. Datoteka 21. 4. Datoteka 23. 4. Datoteka 24. 4.Datoteka 
Veverice 21. 4. Datoteka 23. 4. Datoteka 24. 4. Datoteka

Dopolnilni pouk – Slovenščina
Matematika Datoteka 
Angleščina Datoteka
Geografija 20. 4. Datoteka 24. 4. Datoteka

Zgodovina 20. 4.  Datoteka
DKE 21. 4. Datoteka
Biologija 24. 4. Datoteka
Kemija 23. 4. Datoteka
Fizika Datoteka
Tehnika in tehnologija 
Glasbena umetnost
Likovna umetnost Datoteka
Šport  
Fantje 21. 4. Datoteka

Dekleta 21. 4. Datoteka 23. 4. Datoteka
Razredna ura  Datoteka

Nemščina Datoteka
Poskusi v kemiji 23. 4. Datoteka
Ls2  Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Šport za zdravje Datoteka
Mladinski pevski zbor 

5.teden: 14. 4. – 17. 4. 2020

8. A
ZOOM urnik Datoteka
Slovenščina
Čebele  14. 4. Datoteka 16. 4. Datoteka
Mravlje 14. 4. Datoteka 17. 4. Datoteka
Veverice 14. 4. Datoteka 16. 4. Datoteka 17. 4.Datoteka 

Dopolnilni pouk – Slovenščina  Datoteka
Matematika  Datoteka
Angleščina  Datoteka
Geografija 17. 4. Datoteka

Zgodovina  17. 4. Datoteka
DKE  15. 4. Datoteka
Biologija 17. 4. Datoteka
Kemija 15. 4. Datoteka
Fizika  Datoteka
Tehnika in tehnologija 15. 4. Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost Datoteka
Šport  
Fantje 15. 4. Datoteka 16. 4. Datoteka

Dekleta 14. 4. Datoteka 16. 4. Datoteka
Razredna ura  Datoteka
Literarni klub 

Nemščina 
Poskusi v kemiji Datoteka
Ls2  Datoteka
Filmska vzgoja
Šport za zdravje
Mladinski pevski zbor Datoteka

8. B
ZOOM urnik Datoteka
Slovenščina
Čebele 14. 4. Datoteka 16. 4. Datoteka
Mravlje 14. 4. Datoteka 17. 4. Datoteka
Veverice 14. 4. Datoteka 16. 4. Datoteka 17. 4. Datoteka

Dopolnilni pouk – Slovenščina  Datoteka
Matematika  Datoteka
Angleščina  Datoteka
Geografija 17. 4. Datoteka

Zgodovina  15. 4. Datoteka
DKE 14. 4. Datoteka
Biologija 17. 4. Datoteka
Kemija 15. 4. Datoteka 16. 4. Datoteka
Fizika Datoteka
Tehnika in tehnologija 15. 4. Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost 
Šport  
Fantje 14. 4. Datoteka 15. 4. Datoteka

Dekleta 14. 4. Datoteka 16. 4. Datoteka
Razredna ura Datoteka

Nemščina Datoteka
Poskusi v kemiji Datoteka
Ls2  Datoteka
Filmska vzgoja
Šport za zdravje
Mladinski pevski zbor Datoteka

4.teden: 6. 4. – 10. 4. 2020

8. A
ZOOM urnik Datoteka
DAN ZDRAVJA 7. 4. Datoteka
Slovenščina
Čebele  6. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka
Mravlje  6. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka10. 4.Datoteka
Veverice  8. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka 10. 4.Datoteka

Matematika   Datoteka
Angleščina  Datoteka
Geografija  10. 4. Datoteka

Zgodovina  6. 4. Datoteka 10. 4. Datoteka
DKE  8. 4. Datoteka
Biologija 6. 4. Datoteka 10. 4. Datoteka
Kemija 6. 4. Datoteka 8. 4. Datoteka
Fizika  Datoteka
Tehnika in tehnologija 8. 4. Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost Datoteka
Šport  
Fantje 9. 4. Datoteka

Dekleta 9. 4. Datoteka
Razredna ura Datoteka 
Literarni klub Datoteka 

Nemščina 
Poskusi v kemiji Datoteka
Ls2  Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Šport za zdravje Datoteka

 

8. B
ZOOM urnik Datoteka
DAN ZDRAVJA 7. 4. Datoteka
Slovenščina
Čebele  6. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka
Mravlje 6. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka 10.4.Datoteka
Veverice 8. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka 10. 4. Datoteka

Matematika  Datoteka
Angleščina  Datoteka
Geografija   6. 4.Datoteka 10. 4. Datoteka

Zgodovina  6. 4.  Datoteka 8. 4. Datoteka
DKE 
Biologija 10. 4. Datoteka
Kemija 8. 4. Datoteka 9. 4. Datoteka
Fizika Datoteka
Tehnika in tehnologija 8. 4.  Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost Datoteka
Šport  
Fantje 8. 4. Datoteka 

Dekleta 9. 4. Datoteka
Razredna ura Datoteka

Nemščina Datoteka 10. 4. Datoteka
Poskusi v kemiji Datoteka
Ls2  Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Šport za zdravje Datoteka

 

2.teden: 23. 3. – 27. 3. 2020

8. A 8. B
Slovenščina Datoteka
Čebele Datoteka Datoteka
Mravlje Datoteka Datoteka Datoteka
Veverice Datoteka Datoteka Datoteka Datoteka
Matematika  Datoteka Datoteka
Angleščina Datoteka
Čebele Datoteka Datoteka Datoteka
Mravlje Datoteka Datoteka  Datoteka
Veverice Datoteka Datoteka Datoteka  
Geografija Datoteka

Zgodovina Datoteka Datoteka Datoteka
DKE Datoteka
Biologija Datoteka Datoteka
Kemija Datoteka
Fizika Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost Datoteka Datoteka
Šport Datoteka Datoteka Datoteka
Fantje Datoteka Datoteka
Dekleta
Razredna ura Datoteka
Literarni klub Datoteka

POK Datoteka
Ls2 Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka
Slovenščina Datoteka
Čebele Datoteka Datoteka 
Mravlje Datoteka DatotekaDatoteka 
Veverice Datoteka Datoteka Datoteka Datoteka

Matematika  Datoteka Datoteka
Angleščina Datoteka
Čebele Datoteka Datoteka Datoteka
Mravlje Datoteka Datoteka  Datoteka
Veverice Datoteka DatotekaDatoteka
Geografija Datoteka
Zgodovina Datoteka Datoteka Datoteka
DKE Datoteka
Biologija Datoteka
Kemija Datoteka
Fizika Datoteka
Tehnika in tehnologija Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost Datoteka Datoteka
Šport Datoteka Datoteka 
Fantje Datoteka Datoteka
Dekleta Datoteka
Razredna ura Datoteka
Literarni klub Datoteka

Nemščina Datoteka Datoteka
POK Datoteka
Ls2 Datoteka
Filmska vzgoja Datoteka

3.teden: 30. 3. – 3. 4. 2020

8. A
Slovenščina
Čebele 30.3. Datoteka 31. 3.Datoteka 2. 4.Datoteka 
Mravlje 30.3.Datoteka 31. 3. Datoteka 3. 4. Datoteka 
Veverice 31. 3. Datoteka 2. 4. Datoteka 3. 4. Datoteka

Matematika  Datoteka 31.3. Datoteka 
Angleščina  Datoteka
Geografija 30. 3. Datoteka 3. 4. Datoteka  

Zgodovina  Datoteka 1. 4. Datoteka 
DKE 31. 3. Datoteka
Biologija 
Kemija 30. 3. Datoteka 1. 4. Datoteka
Fizika Datoteka
Tehnika in tehnologija 1. 4. Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost 2. 4. Datoteka
Šport  
Fantje 1. 4. Datoteka 2. 4. Datoteka

Dekleta 31. 3. Datoteka 2. 4. Datoteka
Razredna ura 
Literarni klub Datoteka

Nemščina Datoteka
Poskusi v kemiji Datoteka
Ls2 3. 4. Datoteka
Filmska vzgoja
Šport za zdravje 30. 3. Datoteka

 

8. B
Slovenščina
Čebele 30.3. Datoteka 31. 3.Datoteka 2. 4. Datoteka
Mravlje 30.3.Datoteka 31. 3. Datoteka 3. 4. Datoteka 
Veverice 31. 3. Datoteka 2. 4.Datoteka 3. 4. Datoteka

Matematika  Datoteka 31. 3. Datoteka 
Angleščina Datoteka
Geografija  3. 4. Datoteka

Zgodovina  Datoteka 1. 4. Datoteka 
DKE 31. 3. Datoteka
Biologija 30. 3. Datoteka
Kemija 1.4. Datoteka 2. 4. Datoteka
Fizika Datoteka
Tehnika in tehnologija 1. 4. Datoteka
Glasbena umetnost
Likovna umetnost 30. 3. Datoteka
Šport  
Fantje 31. 3. Datoteka 1. 4. Datoteka

Dekleta 2. 4.Datoteka
Razredna ura Datoteka
Literarni klub 

Nemščina Datoteka
Poskusi v kemiji Datoteka
Ls2 3. 4. Datoteka
Filmska vzgoja
Šport za zdravje Datoteka

(Visited 11.601 times, 1 visits today)