DELO ZA UČENCE NA DOMU

DELO ZA UČENCE NA DOMU

Učitelji so za učence pripravili gradiva za delo doma. Delo je bilo do sedaj razdeljeno na dva tedna, od 23 dalje se  bodo vsebine dodajale in spreminjale glede na urnik. Otroke spodbudite, da naredijo, kar so jim učitelji pripravili. Na ta način bomo lahko nadomestili nekaj manjkajočih ur.

Vse naloge bodo sproti objavljene na šolski spletni strani in se bodo preko tedna še dopolnjevale. Če možnosti tiskanja nimate, rešite naloge v zvezke ali na bele oz. črtane liste. Na list napišete le odgovor, krajša besedila lahko tudi prepišete. 

Učenci, ki imate delovne zvezke in druge pripomočke v šoli, ne hodite po njih v šolo.

V kolikor otroci doma nimajo delovnih zvezkov in učbenikov, si lahko pomagate s spletnimi učbeniki in delovnimi zvezki, ki so sedaj brezplačno dostopni. Greste npr. na Radovednih-pet.si (izberete razred, predmet in gradivo, ki ga potrebujete) ali lilibi.si (e-gradiva, izberete razred ter učbenik ali delovni zvezek, ki ga potrebujete).

Otroke spodbujajte k reševanju, kar so jim in jim še bodo pripravili oz. naročili učitelji.

Najpomembneje pa je, da ostanete zdravi.

(Visited 51.344 times, 1 visits today)